torstai 10. maaliskuuta 2016

Määritelmän suhteellisuus

Mitä yleisluontoisempi ja kattavampi määritelmä on, sitä huonommin se kuvaa yksittäistä tapahtumaa tai asiaa. Niinpä viestintä menee sitä helpommin pieleen, mitä yleisemmällä tasolla sen ilmaukset ovat. Liian laaja exformaatio antaa liikaa tulkinnan mahdollisuuksia. Toisaalta, exformaation suppeus ei välttämättä ole täsmällisen viestinnän tae. Ilmaisun exformatiivinen tausta voi olla hyvä, vaikka se olisi laaja, kunhan se on täsmällisesti määritelty.

Ei kommentteja: