lauantai 29. marraskuuta 2008

Fineland, ltd

Ajattelin ostaa valtion. Jonkin länsimaisen, vauraan, ajankohtaan nähden verrattain maltillisesti velkaantuneen valtion, jossa väestö olisi valmiiksi koulutettua ja väki ylipäätään verrattain vakavamielistä ja asiallista.

Infrastruktuuri on kallista, joten senkin olisi syytä olla joltisessakin kunnossa. Pienet valitukset teiden liian vähästä tai paljosta suolaamisesta siedän kyllä, sitä paitsi asiasta on niiden ihmisten turha kohta enää valittaa.

Ostaisin siis sen valtion. Sen asukkaista tulisi työvoimaa. Ja kuten kohtuullista on, työväki saa myös palkkaa. Sitä en tässä sanone, että koska ostin koko valtion, kaikki tuotantoon liittyvä on minun. YK:n tai jonkun muun kanssa kauppa sovitaan niin, että valtiossa toimivat liikeyritykset kuuluvat hintaan. Ulkomaisille yritysten omistajille maksaisin toki käyvän hinnan valtion alueella olevasta omaisuudesta ja liiketoiminnasta.

Kauppahinta määräytyy valtion reaaliomaisuuden ja olemassaolevan tuoton mukaan sopivalla kertoimella. Omistamani Finanssipalvelu HuHa, ltd määrittää minulle tarjoamani kauppasumman, ja myyvä osapuoli, jota ei oikeastaan ole, voi esittää oman näkemyksensä. Käsittääkseni kauppasopimuksen syntymistä ei vallitsevassa liiketaloudellisessa tilanteessa kannata pitkittää esittämällä kohtuuttomia pyyntöjä. Ajattelin tarjota femman. Sillä summalla otan myös vastatakseni entisen valtion veloista. Suunnittelemalla yrityksen toiminta järkeväksi velat tulevat hoidetuksi entisen valtion maksusuunnitelman mukaisesti. Ja jos ei, kukapa sille mitään voi. Minähän olen vain tavallinen ihminen, jolle voi sattua vahinkoja.

Kaikki hyötyisivät. Voisin taata kaikille työpaikan. Työttömyys valtion, anteeksi, yritykseni alueella päättyisi siihen. Ja koska yrityksen tarkoitus ei ole liikemiesmoraalin mukaan mikään muu kuin tuottaa voittoa tekemällä materiaalista tai immateriaalista hyvää, sellaista alettaisiin tuottaa. Rockia maailman rokkareille, leffoja elokuvafriikeille, risteilijöitä niille amerikkalaisille, joilla on vielä rahaa, kameroita japanilaisille, autoja, lentokoneita, alasimia, hevosmakkaraa ja mitä kaikkea sitä maailmassa tarvitaankaan. Tässä pitää nyt, arvon lukija, ymmärtää, että liiketaloudessa hyvällä ei tarkoiteta samaa kuin etiikassa. Liiketaloudessa "hyvä" on kaupankäynnin toinen substanssi. Toinen on raha, toinen sen vastikkeeksi annettava asia tai esine.

Turvallisuus ja henkilöstöhallinto

Tällaisessa laajassa ja omintakeisessa hankkeessa kannattanee lähteä yrityksen vakavimpien uhkien torjunnasta. Yrityksen alueelta ei saa poistua varsinkaan työaikana ilman lupaa. Sehän on selvää. Liiketaloudellisin perustein toimiva yrityshän kyykähtää, jos työväki loinehtii vaikkapa naapurimaassa työaikana. Toisaalta, liikesalaisuuksien varjelemiseksi ulkopuolisia ei päästetä yrityksen alueelle, paitsi ohjatuissa ryhmissä. Yksityiset palkka-armeijat eivät kuulu länsimaiseen sivistykseen, mutta erilaisten turvajärjestelmien ylläpitäminen on tietenkin välttämätöntä. Ja turvajärjestelmälle, tarkemminsanottuna tytäryhtiö FineSec, Ltd:llä pitää tietenkin olla tarvittavat materiaaliset ja muut sellaiset resurssit. Asia on myös siitä näppärä, että eri maiden armeijoita koskee kaikenmoiset ratifioidut sopimukset. Turvallisuuspalveluyrityksiä koskee lähinnä niitä ohjaava lainsäädäntö. Ongelmaksi tosin muodostuu, voiko liikeyrityksellä olla varsinaisia lakeja, ja jos, miten niitä toteutetaan tasapuolisesti. Mielestäni tämä voidaan ratkaista pienellä sivuutustempulla. Valtiohan ei saa estää terveen liiketalouden toimintaa. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, kovin paljon muunlaista liiketoimintaa ei olekaan. Jotkut nyt kaupittelevat kemikaalien tarpeensa tyydyttämiseksi varastettua tavaraa ja niin edelleen, mutta sellaisethan voidaan liikeyrityksestä poistaa. Ja koska kyseessä on liikeyritys, tuonkaltaiset ongelmatapaukset voidaan ratkaista ihan väliportaan esimiesten itsenäisillä päätöksillä. Valtiossahan siihen tarvitaan raskas ja kallis oikeusjärjestelmä, jossa useinkin oikeuden toiminta aiheuttaa enemmän kuluja kuin mitä tuomittavasta rikoksesta on yhteisölle koitunut.

Mutta palatkaamme itse tuotantoon, nyt kun sen keskeisiä reunaehtoja on hiukan määritelty. Kuten sanottu, liiketalouden kannalta keskeistä on vain ja ainoastaan voitto. Yhden tekevää, mitä markkinoille syydetään, kunhan siitä saadaan edes jotakin kautta enemmän rahaa kuin mitä syydettävän tuotanto maksaa. Yritys ei kuitenkaan pysty kauan kilpailemaan hinnoilla, ellei se jatkuvasti ylläpidä asiallista henkilökuntaa. Jos työnteko lakkaa, ei voi myydä tuotteita. Niin muodoin Fineland, ltd tarjoaa kaikille työntekijöilleen seuraavat ilmaiset seikat: työvuoronaikaiset ateriat, asumuksen lähellä työpistettä sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut (Hyvinvoinnista tarkemmin artikkelissa Luovuus ja muut muoti-ilmaukset). Lisäksi emoyhtiö hankkii edullisesti suurissa erissä elintarvikkeita alueellaan toimiviin vähittäiskaupan alan tytäryhtiöihin. Ikääntyvistä työntekijöistään yhtiö huolehtii tarjoamalla heidän suoritustasoaan vastaavia tehtäviä. Palkkaus määräytyy tehtävien mukaan. Hautaus tapahtuu yhtiön kustannuksella. Lapset koulutetaan ilmaiseksi heidän motoristen ja mentaalisten omaisuuksiensa mukaan. Yrityksen ylin tai korkein väliportaan johto vastaa viime kädessä lasten kvalifiointimenettelyistä.

Tuotanto

Eräs keskeinen tuotannon muoto on elämysmatkailu. Fineland, ltd tarjoaa eri valtioiden kansalaisille, edustustoille ja muille toimijoille (helvetti, mikä sana!) erilaisia äärikokemuksia. Yrityksen alueella on erinomaisia värikuulasotamaastoja, vesiurheilualueita, maailman pisimmät moottoriurheiluradat ja niin edelleen. Yhtiö ei maksa päästömaksuja, joten se voi käyttää tuotantoonsa vanhentunutta tekniikkaa, kuten tarjotakseen liikennelentokoneharrastajille lentoja ensimmäisen polven DC-8 ja Boeing-707 tai Tupolev-104 -liikennekoneille. Edelleen yhtiön lainsäädännöllinen epämääräisyys mahdollistaa - kaikessa hiljaisuudessa sanottakoon - erinäisten normaalisti standardina pidettävien huolto- ja turvajärjestelmien keventämisen liiketaloudellisesti järkevälle tasolle. Samankaltaisi esimerkkejä eri aloilta on löydettävissä lyhyesti sanottuna vaikka kuinka.

Tavaratuotannossa voidaan käyttää nyt jo vakiintunutta toimintamallia. Markkinataloudessa raha ei saa seisahtaa, joten asiakaskunnan tarvehorisonttia pitää uusintaa jatkuvasti. Muutoksen on oltava jatkuvaa, mikä on jo nyt vallitsevissa oloissa synnyttänyt muutosammattilaisten ammattikunnan. Kaikkien tuotettavien esineiden uusintamistarpeelle luodaan odotushorisontti, jonka ääripuitteissa esine vaihdetaan uuteen. Siihen mennessä on markkinoille lanseerattava korvaava tuote, jonka ei tarvitse olla missään suhteessa edeltäjäänsä parempi, riittää että siitä voidaan joillakin perusteilla käyttää ilmausta "kehittyneempi". Näin ollen tuotteita on markkinataloudellisten ehtojen nojalla perustelematonta tehdä kestämään pitempään kuin on markkinatalouden ehtojen perusteella järkevää. (!)

Muita myytäviä palveluita ovat erilaiset konsultoinnit. Toimintansa ylläpitämiseksi yritys on organisoitunut tehokkaaksi hierarkiaksi, jota ohjaa sen päämäärä. Niinpä yhtiöllä on paljon opetettavaa periaatteessa päämärättä ajelehtiville valtioille. Keskeinen myyntiartikkeli tällä saralla on henkilöstöhallinnon ohjaustoimet, jotka monissa länsimaissa ovat retuperällä. Toiminnan malli perustuu pitkälti uus-marxismi-leninismiin, kuitenkin huomioiden edellisen kokeilun kompastuskivet. Ihmisten, tässä tapauksessa yritysten työntekijöiden, kannattaa antaa tietyssä määrin kilpailla erityisesti materiaalisesta hyvästä. Hyvää suoritusta ei palkita rintapieleen ripustettavalla merkillä vaan selkeänä materiaalisena hyvänä, olkoon se sitten ilmainen bussilippu yrityksen etäisemmille vapaa-ajanviettoalueille tai kenties pääsy isompaan asuntoon. Lisäksi Fineland, ltd voi sallia työntekijöiden perustavan sisällään toimivia yrityksiä. Tällaiset työntekijäyritykset suorittavat käyttämästään infrastruktuurista ja materiaalista hinnaston mukaisen korvauksen.

Yritys myös suosii työntekijöiden keskinäistä seurustelua ja avioliittoja. Näistä kuitenkin on yrityksen säännöstössä muutamia ohjeita. Samalla osastolla työskentelevien ei tule seurustella keskenään, koska seurustelun mahdollinen kariutuminen laskee työn tuottavuutta. Organisaation eri hierarkisilla tasoilla työskentelevien tai opiskelevien keskinäisiä seurustelu- ja aviosuhteita sallitaan määrätyissä rajoissa. Tavallisesti niin, että mies ei saa seurustella itseään ylemmällä hierarkisella tasolla olevan kanssa, eikä myöskään enempää kuin kahta hierarkian astetta alemmalla olevien kanssa. Tällä pyritään säilyttämään erinäisiä perinnöllisiä tekijöitä niissä henkilöstörymissä, joiden yrityksen ylin johto katsoo olevan keskeisiä yrityksen kilpailukyvylle ja työnäylle.

Pieniä lisähuomautuksia yrityksen hallintokulttuurin ohjesäännöstä.

Työpäivän tahi -vuoron aikana henilöstö käyttää työnantajalta käyttöön saatua työasua, johon kuuluvat työalaa ja hierarkista asemaa osoittavat merkit. Ylin ja korkein väliportaan johto on vapautettu tästä, mutta heidänkin on suotavaa käyttää työasua merkkeineen. Vapaa-ajallaan henkilöstö voi vapaasti valita käyttöönsä vaatteita yrityksen sisäisten kauppaliikkeiden valikoiman mukaan. Muu vaatetus on kielletty ja antaa aiheen kurinpitojärjestelyihin.

Työntekijä ei saa tehdä kilpailevia työsopimuksia.

Työntekijän tulee käyttäytyä tahdikkaasti niin työajalla, kuin sen ulkopuolellakin.

Työntekijän on myös vapaa-ajallaan pidettävä mukanaan matkapuhelinlaitetta, jolla hänet voidaan tavoittaa. Tilanteen niin laatiessa työntekijälle voidaan lähettää tekstviestinä yrityksen sisäisen maantie-, rautatie-, vesi- tai lentoliikenteen littera.

Työntekijä saa käyttöönsä tietokoneen, jota hänen on käytettävä kaikkeen sähköpostiliikenteeseen ja muuhun tiedonkäsittelyyn. Koneen lainaaminen tai tarkoituksellinen särkeminen on kielletty ja tällainen toiminta antaa aiheen kurinpidollisiin toimiin.

Työntekijä ei saa ilman ylimmän johdon erityistä lupaa kuljettaa vesiliikenteen alusta muualla kuin yrityksen sisäisillä vesialueilla. Työntekijä ei saa kuljettaa ilma-alusta muualla kuin yrityksen sisäisessä, lennonjohdon valvomassa ilmatilassa.

Työntekijä saa liikkua maantieliikennevälineellä koko yrityksen tieverkon alueella, ei kuitenkaan siellä, missä liikkuminen on erityisistä syistä kielletty. Työntekijää muistutetaan, että kielloille on aina peruste, useimmiten se on juuri työntekijöiden turvallisuus.

Työntekijä saa liikkua tieverkon ulkopuolella jalan, hiihtäen, polkupyörällä, luistimin, lumikengin, hypykepillä tai pyörätuolilla ainoastaan ulkoiluun tarkoitetuilla maastoreiteillä. FineSec, ltd valvoo maastossa liikkumista.

Työntekijällä on aina vuoteesta poistuessaan oltava mukanaan henkilökortti.

Työntekijällä on aina vuoteesta poistuessaan oltava kypärä. Kypärää käytetään kaikissa työnjohdon määräämissä töissä ja liikuttaessa muutoin kuin jaloin.

Työntekijä ei saa polttaa tupakkaa tai muita poltettavia nautintoaineita. Työntekijä saa käyttää alkoholia enintään neljä annosta kerrallaan, kuitenkin niin, että alkoholin vaikutus lakkaa viimeistään kahdeksan tuntia ennen seuraavan työpäivän tai -vuoron alkamista. Alkoholia saa ostaa Fineland, ltd:n sisäisistä myyntipisteistä kaikki 37 vuotta täyttäneet työntekijät. Nuoremmat, mutta kuitenkin yli 16-vuotiaat saavat käyttää alkoholia vain vähintään kahta hierarkian tasoa ylemmän esimiehen valvonnassa. Kahvia on saatavissa ilmaiseksi eri puolilla yrityksen aluetta olevista automaateista, enintään viisi standardimukia vuorokaudessa. Kahviautomaatit seuraavat kahvinkulutusta henkilökortin persoonallisuustunnuksen perusteella. Työterveyden korkein väliportaan voi tarpeen mukaan rajoittaa yksilöiden, työryhmien, eri hierarkiatasojen tai koko yrityksen henkilöstön nautintoaineiden käyttöä.

Työntekijä saa pitää taloudessaan enintään kahta lemmikkieläintä. Sallittuja lemmikkejä ovat erikseen määriteltävät jyrsijät; eri rotuiset kissat; koirat, poislukien seuraavat rodut: saksan paimenkoira, rottweiler, dobermanni, boxeri tai muu hyökkäyskäytössä ilmeisen menestyksellinen rotu. Yrityksen ylin tai korkein keskiportaan johto määrittelee sallitut rodut tarkemmin. Edelleen sallittuja ovat akvaariokalat, joiden lukumäärää ei rajoiteta. Suurin sallittu akvaario on vetoisuudeltaan 100 litraa, ja kalakanta ei saa olla kohtuuton akvaarion kokoon nähden. Fretin tai kotisian pitämiseen voidaan myöntää erillinen lupa. Työryhmä voi yhteisesti hankkia hevosen tai ponin omaan ja perheenjäsentensä käyttöön. Lehmiä, työhevosia, lampaita, vuohia, sikoja, kanoja tai ylimmän tai korkeimman keskiportaan johdon erikseen kieltämiä eläimiä työntekijät eivät saa pitää.

Työntekijä ei saa pitää hallussaan tuli-, jousi, tai kemiallisia aseita. Tästä on poikkeuksena erikseen määriteltävät sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden työntekijät, joiden valtuuksista päättää korkein keskiportaan johto, poislukien konetuliaseet, erikseen määriteltävä tykistö ja muut erikseen määriteltävät sotilasaseet. Niiden käytöstä ja hallinnasta vastaa ylin johto, joka myös päättää, keille lupa näiden käyttöön annetaan.

Työntekijä ei saa pitää hallussaan kuin yhtä yhtä teräasetta, jonka terän mitta on yli 2,5 senttimetriä. Pöytäveitsiä saa pitää hallussaan perheen tarpeisiin riittävän määrän, yleensä kaksi veistä perheen jäsentä kohtaan. Näiden terottaminen väkivaltaan sopivaksi on kielletty, ja antaa aiheen kurinpitomenettelyyn.

Poistuminen yrityksen alueelta ilman lupaa antaa aiheen kurinpitomenettelyyn. Luvallinen poistaminen suoritetaan erikseen säädettävän menettelyn mukaan.

Nämä otteet ovat esimerkkejä yhdistyksen säännöistä, joiden tarkoitus on turvata vapaa ja tehokas kaupankäynti.

Ei kommentteja: